http://media.qudsonline.ir/Original/1395/01/21/IMG11465227.jpg

نتیجه تصویری برای روزبزرگداشت عطارنیشابوری

نتیجه تصویری برای روزبزرگداشت عطارنیشابوری

روز بزرگداشت عطار نیشابوری

حکایتی از مصیبت نامه عطار

 آن یکی دیوانه را  می تاختند          کودکانش سنگ می انداختند

در گریخت او زود در قصر عمید         بود او در صدر آن قصر مشید

دید در پیشش نشسته چند کس      باز می رانند از رویش مگس

بانگ بروی زد عمید از جایگاه            گفت ای مدبر که داد اینجات راه

گفت بود از دیده من خون چکان        زآنکه سنگم می زدند این کودکان

آمدم کز کودکان بازم خری                خود تو صدباره زمن عاجز تری

چون تو را در پیش باید چند کس        تا زرویت باز می راند مگ

طبقه بندی: مراسمات،
برچسب ها: عطارنیشابوری،

تاریخ : شنبه 26 فروردین 1396 | 08:08 ق.ظ | نویسنده : بر سید و سالار شهیدان صلوات | نظرات

  • تیم بلاگ | زیبا مد | سبزک